Ons idee

Hoe we doen wat we doen

De gedachte van ons model vormt de kern van onze organisatie.

Het midden houdt geen stand

Het doel van onze filosofie ‘medewerkers op de eerste plaats’ en onze manier van werken is terug te zien in de organisatiestructuur van TriFinance. Het maakt ons een unieke speler op de markt.

Flexibele netwerken waarin kennis wordt gedeeld zijn beter voorbereid op huidige en toekomstige uitdagingen. Ze zijn agile en gedijen goed in tijden van verandering en ze stimuleren creativiteit, teamwork, collectief denken en motivatie, wat uiteindelijk leidt tot betere prestaties.

‘Het midden houdt geen stand’

Het bekende hiërarchische commando- en controlesysteem zou hier niet bij passen. Omdat we sterk leunen op de mens bieden we ze ruimte en geen vaste kaders. We sturen op vertrouwen en ondersteuning, niet op angst of terechtwijzingen. We koesteren een constructieve, op vertrouwen gebaseerde cultuur, open communicatie en een coachende leiderschapsstijl.

De nieuwe organisatie die de nieuwe generatie van professionals kan inspireren en motiveren tot gezamenlijke creativiteit is een platte organisatie. Strevend naar gelijkheid, maar zeer selectief en rekening houdend met professionaliteit en persoonlijkheid: het past niet bij iedereen. Onze platte netwerkorganisatie stimuleert leren op het werk door nauw samen te werken met ervaren mensen in een dynamische platformomgeving.

De Hub filosofie

De Hub-filosofie biedt groei aan onze medewerkers. Wij bieden de mogelijkheid tot een snelle en gefocuste persoonlijke groei, waarbij we optreden als een ‘Career Accelerator’ en een ‘Destination Finder’, terwijl we hen helpen hun professionele bestemming te vinden en te bereiken, zelfs als die zich niet bij ons bevindt.

TriFinance is een CareerHub™. Vergelijk het met een luchthaven: professionals, Me inc.®'ers, komen en gaan, op zoek naar nieuwe bestemmingen door middel van uitdagende financiële en adviesprojecten. Het is een werkomgeving waarin je sneller kunt groeien dan binnen traditionele bedrijven doordat we een open sfeer creëren. Mensen worden ondersteund om hun carrière in eigen handen te nemen, op weg naar hun eigen carrièrebestemming.

BaseCamp

Het interne team van TriFinance vormt de verbindende schakel tussen de andere twee pijlers: onze Me inc.®-professionals en onze klanten. Onze BaseCampers bieden de expertise en ervaring bij het helpen ontwikkelen van onze medewerkers. Dit resulteert in waardecreatie bij onze klanten.

We bieden ruimte en ondersteuning aan onze medewerkers, de Me inc.® professionals. In ruil daarvoor vragen we hen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en vragen durven te stellen. Een netwerkorganisatie stelt mensen in staat zichzelf én hun carrière sneller te ontwikkelen dan bij traditionele organisaties en adviesbureaus.

Onze werkomgeving zorgt ervoor dat een medewerker zijn talenten kan ontdekken en zijn carrière in eigen handen kan nemen met de steun van andere collega’s. Coaching en mentoring maken deel uit van het DNA van TriFinance.

The Board & The Leadership Team

The Board
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque varius dolor felis, porta tempor velit porta in. Nulla sit amet rutrum tortor

The Leadership Team
The Leadership Team of ParkLane Insight supports the Blue Chip Boutiques and Expert Support Units and facilitates co-creation.

Gert Smit

Chairman of the Board & Founder

 

Gerbrand Visser

Vice-Chairman of the Board

 

Xavier Gabriëls

Managing Director & COO
Member of Leadership Team
 

Jaap Jan Smit

 Member of the Leadership Team

 

Pieter Smit

Member of the Leadership Team

 

Werner Jacobs

CFO & CIO
Member of the Leadership Team
 

Blue Chip Boutiques

Our Blue Chip Boutiques are small entrepreneurial cells, each with its own focus and its unique expertise. 

Together, they deliver a new combination of services called Do-How. Traditional solutions in our business can be linked to either staffing or advisory. Do-How combines the strengths of staffing and advisory into new propositions.

Expert Support Units

Our Expert Support Units are internal experts and have as main target to operationalize the TriFinance philosophy: Furthering People for Better Performance in Do-How. They are the process owners within our organization for embedding our desired way of working for Furthering People, communication and knowledge sharing.

Each unit is working in an integral and integrative way with the other domains in order to realize the highest impact. Our Expert Support Units are: 

Care

Responsible for the process ‘from intake to alumni’, taking care of the growth of our Project Consultants. We see our company as a CareerHub™ which functions as a knowledge sharing network: a network environment in which one can grow faster than in traditional businesses. A company where people take their careers into their own hands. We want to be their Career Accelerator and Destination Finder. 

Grow your career

Come join us

Expand your business

Let's work together

Sign up for the latest industry insights
Set preferences