Financiële sector

Sectoren

Financiële sector

Hoe toekomstbestendig is uw organisatie?

Wij zetten ons in voor een toekomstbestendige financiële sector. Onze werkwijze vertrekt vanuit de groei van onze consultants. Ons team bestaat
uit intelligente, leergierige,ambitieuze consultants en interim professionals. Professionals, die technologie en data slim inzetten. Wij streven naar impact door een bijdrage te leveren aan het realiseren van uw doelen.

Mensen maken het verschil

De financiële sector is continu in verandering en vraagt voortdurend om nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag. De medewerkers van de toekomst nemen zelf de regie over hun persoonlijke groei en professionele ontwikkeling. Ze delen hun kennis in netwerken, werken samen vanuit gelijkwaardigheid en niet vanuit hiërarchie. Onze Project Consultants vragen feedback, geven feedback en zorgen dat ze tijdig zijn toegerust met nieuwe kennis en vaardigheden.

Ben jij de professional, die de regie neemt over de eigen persoonlijke groei en professionele ontwikkeling? Ontdek, de mogelijkheden van het werken bij TriFinance voor de financiële sector.

Kenmerken toekomstbestendige financiële instelling

 • Innoveren met data en technologie, waarbij onderliggende business ambities leidend zijn. Data en technologie zijn hulpmiddelen;
 • Integere en zelfbewuste organisatie. Dit betekent niet een organisatie, die in het kader van compliancy een checklist afvinkt, maar een organisatie, die bewust nadenkt: niet “vink”, maar “think” noemen wij dat;
 • Essentieel voor het doen slagen van uw transformatie is het vinden en behouden van mensen met de juiste kennis en vaardigheden. Mensen, die kennis delen, betrokken en bevlogen zijn.

Uitdagingen voor de financiële sector

Impact van digitalisering op mensen en businessmodellen. Digitalisering en robotisering hebben een grote impact op het leven van mensen en op het businessmodel van financiële instellingen. 
 
Nieuwe digitale tools en applicaties bieden legio mogelijkheden: automatisering, process mining, robotisering, artificial intelligence en de toepassing van machine learning. 
 
Niet de technologie is daarin leidend, maar de onderliggende business ambitie. Wij helpen u met uw business implementaties en projecten.
 
Naleven van aangescherpte, nieuwe regelgeving. Op basis van nieuwe normen is de wet- en regelgeving fors aangescherpt. Het toezicht is verscherpt en verschoven naar ‘evidence based’. 
 
Dit vraagt om rapportages en data van hoge kwaliteit, een zekere grip op de business, effectief risicomanagement en conformiteit met wet- en regelgeving. Wij ondersteunen u op het gebied van governance, risk & compliance en business control.
 
Organisatie voorzien van mensen met juiste vaardigheden en kennis. De financiële sector is constant in verandering. Deze dynamische omgeving heeft impact op de financiële instellingen en hun mensen: om toekomstbestendig te blijven zijn nieuwe kennis, vaardigheden en gedrag benodigd. 
 
Mensen maken hierin het verschil. Ruimte geven voor groei en ontwikkeling, kennis delen in netwerken, samenwerken vanuit gelijkwaardigheid, feedback vragen en geven zijn belangrijke menselijke vaardigheden in deze nieuwe tijd. 
 
TriFinance heeft meer dan vijftien jaar ervaring in groei en ontwikkeling van mensen. Onze visie: ‘Furthering People For Better Performance’.

Businessimplementatie en projecten

Nieuwe digitale tools en applicaties bieden de mogelijkheid om processen met behulp van data te optimaliseren en uw business performance te verbeteren. Hierbij is niet de technologie leidend, maar de onderliggende business ambitie.

TriFinance kan u ondersteunen bij:

 • de vaststelling van functionele eisen (business requirements) en het vasthouden eraan, wat een belangrijke TriFinance-expertise is. Producten en diensten van financiële instellingen dienen door klanten nu eenmaal als service te worden ervaren.  
 • het linken van uw businessrequirements met data, processen & IT, gericht op het verbeteren van de service of performance;
 • het uitvoeren van procesanalyses op basis van data (Data Mining en Process Management); het identificeren van knelpunten en risico’s; het vaststellen van verbeteringen en de implementatie ervan (Lean Management);
 • de verdere robotisering van bedrijfsprocessen door toepassing van Robotic Process Automation. We hebben daarvoor een afzonderlijke aanpak en de nodige ervaring;  
 • Project implementaties vanuit diverse rollen, zoals Business Analist, Business Consultant, Project Manager, Agile Scrum Master, Product Owner.

Lees meer over de inzet van slimme technologie in de financiële sector.

TriFinance biedt banken, verzekeraars & financials de juiste expertise

Risk & Compliance

Risk & Compliance  is van groot belang voor de financiële sector. Binnen TriFinance hanteren we een pragmatische en inhoudelijk deskundige aanpak bij de inrichting van uw organisatie met mensen, processen en data. 

Door de introductie van nieuwe wet- en regelgeving krijgen banken en andere financials te maken met strengere normen en verscherpt toezicht. Om effectief risicomanagement en conformiteit met wet- en regelgeving te borgen, zijn verbeterde rapportages en data van hoge kwaliteit noodzakelijk.
 
Non-Financial Risk
 
TriFinance kan de belangrijkste bouwstenen voor effectief risicomanagement voor u opzetten. 
 
Wij scherpen uw inzicht in businessprocessen aan, identificeren knelpunten en risico's, installeren effectieve risico-maatregelen en voeren  performanceverbeteringen door. 
 
Daarnaast helpen wij u ook bij:

 • het maken van een impactanalyse van nieuwe wet- en regelgeving, vertaald in een plan van aanpak met een tijdslijn en een projectteam voor implementatie;
 • het uitvoeren van een quick scan en het formuleren van een aanpak voor vendor management en de implementatie daarvan. 


Financial Risk

TriFinance biedt zijn klanten een breed dienstenpakket voor management en beheersing van Financial Risk. Onder meer op het vlak van:

 • Credit Risk: Wij ondersteunen u bijvoorbeeld bij het inrichten, uitvoeren, monitoren en verbeteren van een adequaat credit-riskmanagement, met niet alleen aandacht voor kredietrisico's maar ook voor valuta-, rente-, krediet-, liquiditeits- en solvabiliteitsrisico's.
   
 • Asset Liability Management: Wij ondersteunen u bij het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van rechten en verplichtingen van uw organisatie en het nemen van maatregelen om de waardeontwikkeling van uw balans gelijk te laten lopen. Onze consultants hebben ruime ervaring met ALM in de financiële sector;
   
 • Cash & Treasury Management: Wij helpen u bij het uitvoeren van alle activiteiten omtrent het beheersen, besturen van en toezicht houden op uw financiële posities en geldstromen en de hiermee verbonden risico’s.
   
 • Regulatory Reporting: Wij hebben ruime ervaring in het inrichten, opstellen en verbeteren van uw analyses en uw rapportages ten behoeve van de wet- en regelgeving en toezichthouders (AFM, DNB, EC). 


Wij bieden structurele oplossingen voor de verbetering van de kwaliteit van de onderliggende data.

 

Business in control

Grip op uw business en uw procesorganisatie. Daar kunnen we u met onze expertise op het gebied van procesmanagement, procesanalyse en bijbehorende stuurinformatie en data bij ondersteunen. Dit doen we door:

 • de inrichting van de governance bestaande uit beleid, inrichting, uitvoering, monitoring, bijsturing en reporting; 
 • de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en de data te verbeteren. Inclusief een juiste vastlegging vanuit de aantoonbaarheid (audit-trail);
 • dashboards en rapportages te realiseren die een goed overzicht geven van de performance, knelpunten, effectiviteit van maatregelen en risico’s.

Dit alles doen we met het doel de daarbij horende cultuur van ‘continuous improvement’ te borgen.
 

Grow your career

Come join us

Expand your business

Let's work together

Sign up for the latest industry insights
Set preferences