Finance Operations

Expertises

Finance Operations

Uw uitdagingen

Optimaliseer uw O2C en P2P voor voldoende werkkapitaal

Verbeter het periodieke afsluitproces

Richt uw processen in voor de adoptie van e-facturatie

Optimalisatie Order-to-Cash

Uw organisatie groeit hard of bevindt zich in een sterk wisselende markt. U weet als geen ander dat u daarvoor moet kunnen vertrouwen op voldoende werkkapitaal. Hoe is dit in uw organisatie geregeld? Heeft u voldoende werkkapitaal beschikbaar of zit uw geld vast bij uw klanten? En heeft u voldoende en volledig inzicht in uw debiteurenpositie?

De optimalisatie van uw cashpositie begint met de aanpassing en beheersing van uw processen rond vlottende activa en passiva. Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden organisaties in de transitie naar een duurzaam en toekomstbestendig Order-to-Cash proces. Hierbij focussen wij op de beheersing van uw cashflow en werkkapitaal. 

Ons optimaliseringstraject is altijd specifiek op uw organisatie afgestemd. Wij focussen op processen, systemen en mensen. Naast het feit dat wij bekend zijn met vrijwel alle gangbare systemen hechten wij veel waarde aan co-creatie, een vorm van participatieve betrokkenheid waarmee wij onze expertenkennis en ervaring in uw processen en organisatie inbrengen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat het geoptimaliseerde O2C-proces ook een toekomstbestendig proces is.

Optimalisatie Purchase to Pay

U wilt inkopen bij betrouwbare leveranciers tegen scherpe voorwaarden. In de praktijk blijkt het proces van bestelaanvraag tot het betalen van de factuur echter meer uitzonderingen dan regelmaat te kennen.

Wij helpen uw organisatie bij het optimaliseren en digitaliseren van uw inkoopproces. Van bestelaanvraag tot het betalen van de factuur. Door het efficiënt inrichten van uw crediteurenadministratie en doeltreffende inkoopprocedures (waaronder een digitale workflow) kunt u fors besparen.

Typerend voor TriFinance is een op uw organisatie afgestemde aanpak in co-creatie. Een audit op uw historische dataset of een review op dubbele betalingen kan onderdeel uitmaken van onze aanpak.

Aan de hand van deze inzichten en datagedreven aanpak optimaliseren wij de interactie tussen mensen, processen en systemen tot een toekomstbestendig proces. Zodoende weet u te allen tijde wie uw zakelijke partners zijn en welke (financiële) verplichtingen dit met zich meebrengt. 

Typerend voor TriFinance is een op uw organisatie afgestemde aanpak met participatieve inbreng.

E-facturatie

Vanaf 18 april 2019 dienen alle aanbestedingsplichtige organisaties e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken in Europees formaat. Waar staat u met e-facturatie? Hoe krijgt u uw leveranciers mee?
 

Wat is e-facturatie?

Een elektronische factuur (e-factuur) is een gestructureerd, digitaal bestand (maar geen pdf) waarbij alle gegevens altijd op een vaste plek in het bestand staan en hun eigen betekenis hebben. Een e-factuur kan vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch worden verwerkt in het andere systeem. Handmatige verwerking is daarmee verleden tijd. 

Kortom: e-facturatie is het proces van het digitaal versturen en automatisch verwerken van een factuur. Organisaties die dit implementeren zijn beter in control en werken efficiënter. E-facturatie levert ook belangrijke maatschappelijke co2-reductievoordelen op.

TriFinance heeft binnen de digitalisering van het financieel-administratieve proces een viertal fases gedefinieerd waarin een organisatie zich kan bevinden:

  • handmatig;
  • digitaal;
  • elektronisch;
  • toekomstbestendig.


Bij de overgang naar de elektronische fase speelt e-facturatie een belangrijke rol, zowel binnen het O2C proces als binnen het P2P proces, omdat zowel de inkomende als de uitgaande facturatiestroom gedigitaliseerd en automatisch in de administratie verwerkt zal worden. 

Het belangrijkste verschil om van de digitale fase over te gaan naar de elektronische fase is dat in de elektronische fase de factuur in elektronisch formaat direct tussen twee systemen wordt verwerkt zonder handmatige tussenkomst.

TriFinance kan u helpen met het vaststellen van uw situatie in dit proces. Wij bieden ook advies en ondersteuning bij het kiezen van de juiste softwareleverancier en de implementatie van het proces, inclusief de onboarding van uw leveranciers.

TriFinance kan u helpen met het vaststellen in welke fase uw organisatie zich bevindt. Daarnaast bieden wij ook advies en ondersteuning bij het begeleiden van uw organisatie naar een volgende fase, oa. door te adviseren bij het selectieproces van de juiste software, het begeleiden van de implementatie en het onboarden van uw leveranciers.

Smart & Fast Close

Door tijdig feedback te krijgen over de prestaties van uw organisatie is betere sturing mogelijk en worden meer mogelijkheden tot groei inzichtelijk. 

Wij adviseren en begeleiden bij de optimalisatie van uw periodeafsluitings- en consolidatieproces en bij de selectie en implementatie van ondersteunende software. Bij onze aanpak focussen wij op processen, systemen en mensen. 

Een hectische maandafsluiting, veel handmatige verrichtingen, spreadsheets overal, onvolledige aansluitingen of oplopende tussenrekeningen: het zijn stuk voor stuk signalen dat uw grootboekactiviteiten aan optimalisatie toe zijn.

Door praktijkervaring te verbinden met kwantitatieve inzichten in alle fasen van de cyclus, van governance tot journaalposten en reconciliatie, verbeteren wij uw processen en beheersmaatregelen. 

Onze consultants en experts helpen u graag door:

  • de snelheid en nauwkeurigheid in het financiële afsluitproces te verbeteren, inclusief de organisatie, processen, beheersmaatrgelen en het gebruik van automatiseringsoplossingen;
  • het projectmanagement voor hun rekening te nemen of te participeren in uw projecten voor organisatie- of procesverbetering, zoals de herziening van beleid, het opnieuw ontwerpen van werkmethoden en processen, de uitrol van een nieuw ERP of de inrichting van een Shared Service Center. 
  • de selectie en implementatie van software om uw afsluitingsproces te beheren en de standaardisatie van journaalboekingen, reconciliaties en consolidatie. Onze voorkeurspartners zijn Sigma Conso en Aico.
  • het trainen en coachen van uw financiële team om het gebruik van nieuwe of bestaande technologieën (software-oplossingen) te optimaliseren.

Wie zorgt voor de oplossing

Onze flexibele, pragmatische, op maat gemaakte oplossingen zijn typisch een combinatie van operationele ondersteuning, geleverd door onze Transition & Support Blue Chip Boutiques, en vakinhoudelijke kennis, sectorkennis en pragmatische dienstverleningsmethodologieën geleverd door FMS.

Contact

Praat met onze experts

Grow your career

Come join us

Expand your business

Let's work together

Sign up for the latest industry insights
Set preferences