article

Zes tips voor optimalisatie van cash flow forecasting en werkkapitaal

Vorige week vond onze Virtual Expert Session ‘Cash flow forecasting en optimalisatie werkkapitaal’ plaats. Tijdens de sessie, die begeleid werd door Peter Laan (Client Partner) en David Busby (Expert Manager), wisselden deelnemers ervaringen uit rond het managen van hun werkkapitaal en het belang van een goede cash flow forecasting.

Unaniem bevestigden de deelnemers dat de afgelopen maanden door corona en de lockdownmaatregelen, cash flow forecasting een van de belangrijkste punten op de agenda van de CFO was. Maar ondanks het belang van een betrouwbare, actuele en volledige inschatting van de toekomstige kasstromen, blijkt dit in veel bedrijven nog steeds veelal op een ad-hocmanier te gebeuren. Sterker nog: de activiteit wordt vaak handmatig uitgevoerd. 

Een optimale cash flow forecasting

Uit de Virtual Expert Sessie kwamen een drietal adviezen naar voren om de cash flow forecasting te optimaliseren:

  1. Betrek de business. Zorg ervoor dat je als financial bij het maken van een cashflowprognose zoveel mogelijk de collega’s uit de gehele business betrekt. Een goede forecast wordt niet gemaakt door financials alleen. Collega’s van onder andere de afdelingen sales, hr, inkoop en logistiek zijn als geen ander in staat aan te geven hoe de business zich de komende maanden gaat ontwikkelen.
  2. Begin pragmatisch. Wanneer de organisatie weinig ervaring heeft met cash flow forecasting begin dan met een pragmatisch en overzichtelijk model. Online zijn verschillende modellen te vinden of gebruik ons standaard 13-weeks-forecastingmodel. Kies in ieder geval voor een model dat past bij je organisatie en maak deze niet te complex.
  3. Denk in scenario’s. Probeer te denken in scenario’s en kijk wat de gevolgen zijn voor de ontwikkeling van je werkkapitaal. Bepaal regelmatig (achteraf) de accuraatheid van je voorspellingen en kijk welke aannames echt van invloed zijn op je prognose.

Beheer je werkkapitaal

Als op basis van de cashflowprognose blijkt dat extra financiering nodig is, dan is de eerste bron waar je aan moet denken het optimaliseren van het werkkapitaal. Optimaliseren is in tijden van corona meer dan het versneld incasseren van je vorderingen en later betalen van de crediteuren. Het is de afgelopen maanden duidelijk geworden dat een goede relatie met je klanten en leveranciers enorm belangrijk is voor de continuïteit in de supplychain en dus van je onderneming. Hieronder de belangrijkste adviezen voor het optimaliseren van je werkkapitaal volgens de deelnemers van de sessie:

  1. Speel dicht op de bal. Blijf bij betalingsproblemen communiceren met alle betrokkenen en factureer tijdig (liefst al voor levering van de goederen). Maak duidelijke afspraken en zorg dat je in contact blijft.
  2. Kijk naar alternatieven. Goederen in consignatie, (reverse) factoring of leverancierskrediet zijn alternatieven die zeker in deze tijd onderzocht moeten worden. Factoring bijvoorbeeld lijkt voor veel ondernemers ver van hun bed, maar dankzij de toenemende mogelijkheden van automatisering ligt factoring voor veel ondernemers binnen handbereik.
  3. Kijk naar het hele proces. Vaak kijken wij alleen naar het laatste gedeelte van het order-to-cashproces, de incasso van openstaande vorderingen. In de praktijk blijkt echter dat het vaak al in het begin fout kan gaan, namelijk bij het order-to-invoiceproces (orderintake, levering of de kwaliteit van de factuur). Afnemers willen vaak wel op tijd betalen, maar doen dat niet omdat de levering of factuur niet in orde is.

Wellicht de allerbelangrijkste tip van de deelnemers: blijf ‘in control’ van je processen. Zo komt het - om diverse redenen - nog vaak voor dat organisaties facturen dubbel betalen of zelfs betalen voor onverschuldigde leveringen. Een gedegen analyse van het inkoopproces of je crediteurengegevens dekt op korte termijn al de belangrijkste risico’s af of zorgt in ieder geval voor de mogelijkheid om het teveel betaalde bedrag terug te vorden. 

Wil je meer weten over de inhoud en aanbevelingen uit deze Virtual Expert Session, neem dan gerust contact op met David Busby of Peter Laan. Ze helpen je graag verder! 
 

Grow your career

Come join us

Expand your business

Let's work together

Sign up for the latest industry insights
Set preferences