interview

“Zelfkennis is essentieel om je ambitie te kunnen formuleren"

The author of this articleSophie de Wit - Care Manager
“Je weet als starter op de arbeidsmarkt over het algemeen niet echt wat je wil, want je hebt nog geen ervaring. Daarom werken we bij schoolverlaters aan meer zelfkennis. Het helpt hen de regie van hun leven beter in handen te hebben. Dat is essentieel om hun ambitie te kunnen formuleren, waardoor wij als organisatie hen beter kunnen doen groeien.” Dat zegt Sophie de Wit, die als psychologe en Care manager het opleidingsprogramma voor nieuwkomers bij TriFinance Nederland vorm geeft samen met Ann Van der Voort.

Het traject van schoolverlaters bij TriFinance Nederland begint met een bootcamp als onderdeel van het traineeship, dat over twee jaar loopt. Acht nieuwbakken Me inc.®’ers namen aan de jongste sessie deel. Ze waren een hele week samen in de idyllische omgeving van kasteelhoeve Gunhof in het Limburgse Swolgen. De tweede week van hun
inleidende opleidingsprogramma ging door op het kantoor in Amsterdam. Sophie stipt aan dat de bootcamp een stevige band creëert tussen de deelnemers onderling, en tussen de cursisten en TriFinance als organisatie. Ze vindt dat des te belangrijker omdat consultants nadien zelfstandig op project zitten.

“Wanneer je het hebt over zelfkennis in relatie met ambitie krijg je drie hoofdvragen: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en, uiteindelijk, ‘Wat wil ik?’”, zet Sophie uiteen. “Ik wijs er de Me inc.®’ers op dat het erop aankomt de eigen denkwijze in te schatten en er objectief naar te kijken. Ook spontane reacties leren ons veel over onszelf. Bij die reacties stilstaan
en ons de vragen stellen: ‘Waarom doe ik wat ik doe?’ en ‘Waarom vind ik iets leuk?’, kan veel inzicht geven in persoonlijke patronen en in talenten. Veel van wat we beslissen, komt voort uit onze talenten.”

Normen en waarden

“Zelfkennis heeft met meerdere thema’s te maken: persoonlijkheid, normen en waarden, en ervaringen”, gaat Sophie voort en ze blijft nadrukkelijk staan bij het aspect normering. “Consultants komen steeds opnieuw in een andere  organisatie terecht. Keer op keer dienen ze op een lijn te geraken met de normen van hun nieuwe omgeving. Doorvragen en zaken benoemen, zijn essentieel om geen teleurstellingen op te lopen op basis van verkeerde aannames.”

“Blijf niet steken in veronderstellingen. Benoem en vraag door zodat je niet handelt op basis van verkeerde aannames.”
Sophie de Wit, Care Manager TriFinance

De psychologe vindt het frappant dat mensen het dikwijls niet over hetzelfde hebben hoewel ze van het tegendeel overtuigd zijn. Ze geeft consultants als boodschap mee steeds opnieuw af te toetsen welke de verwachtingen en de visie van de klant zijn, en niet te blijven steken in veronderstellingen en van daaruit te handelen. Als consultant je eigen verwachtingen kenbaar maken, vindt ze niet minder wenselijk.

Gevoel

“De regie van je leven in handen hebben, heeft veel met gevoel te maken. Te vaak sturen we onszelf vanuit de interpretatie van een gebeurtenis en niet op basis van de feiten zelf. Het gaat dan bijvoorbeeld over het zich persoonlijk aangevallen voelen hoewel daar geen sprake van is. Een ander aandachtspunt is de verkeerde veronderstelling dat we meer invloed hebben op onze omgeving dan andersom”, zet Sophie uiteen. 

Voor haar is het zaak om te leren hoe ervoor te zorgen dat de omgeving minder impact heeft op ons. “Neem bijvoorbeeld een consultant die een inhoudelijk heel leuk project heeft, maar ongelukkig loopt door de slechte sfeer op zijn afdeling. De oplossing kan erin bestaan gezelligheid elders te gaan halen door contact te leggen met andere
diensten. We hebben meer mogelijkheden dan we doorgaans denken om de regie van ons leven te bepalen. En over zaken waar we helemaal geen vat op hebben, hoeven we ons niet druk te maken.”

Our other sites

The author of this articleSophie de Wit - Care Manager

Grow your career

Come join us

Expand your business

Let's work together

Sign up for the latest industry insights
Set preferences