article

WHOA-proof bankieren

Ontdek de impact van de WHOA op banken:

Sinds 1 januari is nieuwe faillissementswetgeving van kracht;

Risico’s van deze wetgeving voor bancaire financiers op een rij;

WHOA-proof bankieren met onze diensten.

The author of this articleRob Smeets - Business Leader Financial Institutions
Het midden- en kleinbedrijf in Nederland verkeert momenteel in zwaar weer. Diverse instanties verwachten dat we aan de vooravond staan van een groot aantal faillissementen. Sinds begin dit jaar is nieuwe wetgeving van kracht: de wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Deze wet maakt het voor ondernemers in zwaar weer mogelijk om een akkoord te bereiken met schuldeisers en aandeelhouders. De ondernemer kan met deze wetgeving eerder aan de bel te trekken bij schuldeisers en faillissement voorkomen en kiezen voor een WHOA traject. Als bank bent u in dergelijke aanvragen, waarbij de ondernemer een beroep doet op de WHOA, betrokken als schuldeiser. Bent u op dit moment goed voorbereid op de impact en risico’s van de WHOA? Ontdek in dit artikel op welke wijze wij u verder helpen om WHOA-proof te bankieren.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

De wet tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord is sinds 1 januari van kracht. Met deze nieuwe wet beschikken ondernemers over een instrument om de schuldenlast te verlichten en het faillissement een minder grote impact te laten hebben voor de onderneming en ondernemer. Ondernemers die verwachten binnenkort niet aan de betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, kunnen schuldeisers en aandeelhouders een onderhands akkoord aanbieden:

 • om de onderneming te beëindigen (liquidatie akkoord), of
 • om de organisatie te reorganiseren (herstructurering akkoord).

 
Het akkoord dient vervolgens door de rechtbank te worden goedgekeurd (gehomologeerd). Na homologatie zijn alle betrokken aandeelhouders en schuldeisers aan het akkoord gebonden. Dit geldt dus ook wanneer u als bank niet hebt ingestemd met het akkoord. Daarnaast kan de wet worden ingezet voor de afwikkeling en liquidatie van een onderneming die geen overlevingskansen meer heeft.

Impact WHOA voor banken

De schuldeisers - van de ondernemer, die een voorstel doet voor een akkoord - worden in de basis verdeeld in de volgende categorieën:

 • Sociale lasten en belastingen: Belastingdienst, UWV;
 • Bancaire financiers;
 • Handelscrediteuren;
 • Achtergestelde financiers of aandeelhouders.

Per categorie wordt het akkoord voorgelegd aan de schuldeisers. Deze kunnen instemmen met het akkoord, of het akkoord afwijzen. Als bank dient u binnen korte termijn (10-14 dagen) te reageren op het akkoord (instemmen of afwijzen). Als tenminste één van de categorieën instemt, dan wordt het akkoord voorgelegd aan de rechter. Het akkoord wordt door de rechtbank aangenomen als binnen één individuele categorie tweederde van de schuldeisers instemt. De rechter kan in dit geval besluiten om homologatie toe te wijzen en het voorgestelde plan formaliseren. Deze werkwijze heeft de volgende impact voor banken:

 • Ondernemers kunnen succesvol een beroep doen op de WHOA, waarbij instemming van de bank geen noodzakelijke vereiste is. Externe partijen zullen de ondernemer hierin bijstaan;
 • De bank dient binnen 10-14 dagen op elk individueel WHOA verzoek te reageren: instemmen of  afwijzen;
 • De bank verliest een deel van de controle en regie op uitwinning of afbouw van het krediet;
 • Het beroep van een cliënt op de WHOA kan voor de bank financieel negatiever uitpakken op de aflossing van de schulden en verschuldigde rente;
 • Deze nieuwe regeling veroorzaakt extra risico’s op de portefeuille van achterstanden, bijzonder beheer,  intensief beheer en uitwinning;
 • Er wordt een groot aantal verzoeken verzoeken verwacht. Niet iedere bank is in staat om deze individuele verzoeken tijdig en grondig te beoordelen om tot de juiste reactie te komen.

Ons aanbod

Wij kunnen u als bank op de volgende wijze ondersteunen bij het WHOA-proof bankieren:

 • Wij hebben kennis van banken en bankprocessen. In korte tijd brengen wij de financiële risico's van de bank in beeld door inzicht te geven in de financiële positie en waarde van de (WHOA) ondernemingen. De bank kan daarop haar (financiële) positie bepalen en tijdig een besluit nemen wel of niet mee te werken met het WHOA traject;
 • Bij een groot volume WHOA verzoeken bieden wij extra ondersteuning met daarnaast slim gebruik van technologie om ondanks de grote volumes toch tijdig inzicht te hebben in de financiële risico's en positie van de bank om als schuldeiser te voldoen aan de WHOA gestelde termijnen;
 • Naast inhoudelijke ondersteuning kunnen we ook regie of ondersteuning bieden in de bankprocessen, bewaken van de kwaliteit en termijnen en zorgen voor een tijdige opvolging in deze;
 • Wij beschikken over de nodige expertises op Risk, Compliance, Business in Control en helpen banken in business implementaties en verbeteren van hun performance management.

Waarom TriFinance?

Wij hebben 20 jaar ervaring in de financiële functies en posities van organisaties. Data en slimme technologie gebruikt wij om in korte tijd inzichten te realiseren: ‘from business to insights’. Onze project consultants nemen de regie in hun carrière, worden op hun ambitie ingezet waardoor zij tijdens opdrachten voor onze opdrachtgevers in de financiële sector tot hogere performance komen. In 2020 werd TriFinance door klanten in de financiële sector beoordeeld met een gemiddelde score van 9. Furthering People For Better Performance in do-how!

Contact

Heeft u behoefte aan een gesprek hierover? Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op met Rob Smeets, Business Leader Financial Institutions: 06 - 27 04 70 90.

Our other sites

The author of this articleRob Smeets - Business Leader Financial Institutions

Grow your career

Come join us

Expand your business

Let's work together

Sign up for the latest industry insights
Set preferences