article

Vier alternatieven voor kredietlimieten tijdens de Coronacrisis

The author of this articleRicardo Kalshoven - Project Consultant
“Kredietverzekeraars knijpen levensader winkeliers af”, kopte het Financieel Dagblad begin april. Een rigoureuze maatregel, die flink wat gevolgen kan hebben voor ondernemers. Maar gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden. We zetten in dit artikel vier mogelijke alternatieven voor kredietlimieten uiteen in het geval dat kredietverzekeraars deze faciliteit voor retailers gedeeltelijk of zelfs geheel intrekken.

Hoe werkt een kredietlimiet?

Een kredietverzekeraar neemt, net als elke andere verzekeraar, tegen betaling een bepaald risico over. In dit geval is dat het risico op non-betaling. Met andere woorden: de leverancier vraagt een kredietlimiet aan op haar afnemer (in dit geval de retailer). Zodra de limiet is goedgekeurd zijn alle leveringen vanaf dat moment verzekerd tot aan de hoogte van de limiet. Een belangrijke regel is wel dat de vordering pas verzekerd is wanneer de goederen geleverd zijn of de dienst is afgerond. Dit is een belangrijke nuance omdat hierdoor de vordering van de leverancier een zogenaamde ‘harde’ vordering wordt. Hierdoor kan de kredietverzekeraar er meer rechten aan ontlenen.

Niet alleen voor de retailer is een kredietlimiet een voordeel - zij kunnen nu immers op krediet geleverd krijgen -, maar ook voor de leverancier is er een voordeel: zijn vordering is nu immers gedekt. Dit is echter niet het enige voordeel voor de leverancier. Indien de leverancier het werkkapitaal financiert via factoring, is een kredietverzekering onvermijdelijk. Elke afnemer die verzekerd is, wordt voor een hoger bedrag gefinancierd (doordat de factormaatschappij minder risico loopt) en levert dus meer liquiditeitsruimte voor de leverancier op. 

De huidige Coronacrisis verhoogt het risico voor de kredietverzekeraars waardoor deze genoodzaakt worden hun kredietfaciliteit terug te trekken of te limiteren. Vanuit het perspectief van de verzekeraars is dit logisch, maar vanuit het perspectief van de winkeliers misschien wel de laatste zet richting een faillissement. 

Wat zijn de alternatieven?

De maatregelen hebben niet alleen impact op de binnenlandse markt maar werken ook door op de internationale markt. De ondernemers zullen zelf op zoek moeten gaan naar alternatieven. Daarom zetten wij vier mogelijke alternatieven op een rij.

 1. Levering in consignatie 
  Een andere optie voor winkeliers die geen limiet meer hebben, is levering in consignatie. Bij deze vorm van leveren dient de winkelruimte van de winkelier in feite als magazijn voor de leverancier. Met andere woorden: de winkelier hoeft de goederen pas te betalen indien deze door hemzelf zijn verkocht aan een derde partij. Hierdoor komt er minder druk op de liquiditeit van de winkelier en kan de leverancier zijn voorraden kwijt. De leverancier blijft juridisch eigenaar van de goederen en kan deze dus terughalen - tegen betaling van een boedelbijdrage - bij faillissement van de winkelier. 
   
 2. Leningen met overheidsgaranties
  Voor zowel de winkeliers als de (grote) leveranciers zijn er verschillende regelingen. Voor winkeliers is er de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)-regeling. Deze bestaande regeling is recent verruimd en houdt in dat de overheid voor een gedeelte borg staat voor de lening zodat banken ruimte krijgen om de lening te verstrekken. De winkelier kan deze lening gebruiken als overbruggingskrediet of om de rekening-courant positie te verruimen. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot € 50 mln. of een balanstotaal tot € 43 mln.
  Voor de grotere bedrijven is er de zogenaamde Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)-regeling. Deze regeling houdt in dat de overheid garant staat voor 80% van de hoogte van de nieuw af te sluiten lening (minimaal € 1,5 mln. en maximaal € 150 mln. garantie per onderneming). De overheid sluit echter wel een aantal sectoren uit. Het is dus verstandig om u goed in te lezen in deze regeling. 
   
 3. Steun vanuit de overheid
  Als reactie op het artikel uit het FD heeft de overheid hun steun aangekondigd. De hoogte van deze steun bedraagt € 12 mld. voor het herverzekeren van kredietrisico’s. De overheid neemt een groot deel van de portefeuille van de verzekeraars over. In ruil voor deze steun blijven de limieten gehandhaafd. 
   
 4. Een Letter of Credit 
  Een letter of Credit (L/C) wordt veel gebruikt bij internationale handel. Een L/C is een voorwaardelijke garantie uitgegeven door een bank. De bank verzekert de leverancier dat de betaling volgt zodra de documenten, opgenomen in de L/C, overhandigd zijn. 


Vooral voor ondernemingen die leveranciers in het buitenland hebben, is dit een een goed alternatief. De buitenlandse leverancier geeft de goederen pas vrij wanneer er betaald is (zekerheid van betaling), terwijl de binnenlandse onderneming pas hoeft te betalen wanneer de goederen aangekomen zijn in de haven (zekerheid van levering).

Conclusie

Ondanks de maatregelen van de kredietverzekeraar om limieten (gedeeltelijk) in te trekken, zijn er nog wel alternatieven voor winkeliers en leveranciers. Kijk in de lijst of u een geschikt alternatief vindt voor uw onderneming. 

Het is ook mogelijk om een of twee punten te combineren. Levering in consignatie is het meest eenvoudig te realiseren omdat hier slechts twee partijen bij betrokken zijn. Daarnaast zijn er verschillende garanties afgegeven door de overheid. Aan de BMKB en de Go-regeling stelt de overheid wel bepaalde eisen. Welke eisen dit zijn vindt u op de website van de rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Verder stelt de overheid 12 mld. beschikbaar voor het herverzekeren van kredietrisico’s. Het is raadzaam om contact op te nemen met uw kredietverzekeraar om te bekijken of uw limieten gehandhaafd kunnen blijven. Ten slotte is een Letter of Credit een goed alternatief, maar is niet voor elk bedrijf geschikt. Een L/C biedt een oplossing voor retailers die goederen per schip uit het buitenland laten komen. Het is raadzaam om de mogelijkheden goed af te stemmen met uw ondernemen en behoefte alvorens u een keuze maakt. 

Auteur

Dit artikel is geschreven door Ricardo Kalshoven, Project Consultant van TriFinance. In zijn eerdere rollen als Sales manager en Account manager heeft hij brede ervaring op het gebied van kredietverzekeringen en factoring. 

Wilt u verdere verdieping in dit onderwerp of heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust contact op met Ricardo Kalshoven (ricardo.kalshoven@trifinance.nl | 020 58 00 330).

Our other sites

The author of this articleRicardo Kalshoven - Project Consultant

Grow your career

Come join us

Expand your business

Let's work together

Sign up for the latest industry insights
Set preferences