reference-case

Verbeterd Riskmanagement door pragmatische aanpak

The author of this articleRob Smeets - Business Leader Financial Institutions
Dit voorjaar hebben wij bij een verzekeraar bijgedragen aan een verbeterd Risk Management. Mede door onze pragmatische aanpak is deze verzekeraar meer ‘In Control’. Na een project van een half jaar kijkt het Risk Management Team van de opdrachtgever tevreden terug op de deskundige inzet en de geleverde resultaten. Lees in deze case meer over onze aanpak en de resultaten voor onze opdrachtgever.

Continuïteit waarborgen en verbeteringen realiseren

Het eerste deel van de opdracht heeft gezorgd voor een verbeterde kwaliteit van de second line monitoring. Onder andere gerealiseerd door de organisatie te adviseren over een betere beheersing van de operationele non-financial risks.
 
In samenwerking met de opdrachtgever hebben wij risico’s gereviewd en de identificatie en verdieping van de analyse op de achterliggende oorzaken uitgevoerd. Dit alles is opgevolgd door passende maatregelen met als doel de risico’s binnen de normen voor acceptatie te houden.
Voor de periodieke rapportage is maandelijks informatie verzameld en verwerkt voor het non-financial Risk dashboard. Overige activiteiten:

  • Uitvoering van risk-assessments in de Product Approval Procedure (PARP) en indien nodig adviseren van extra beheersmaatregelen;
  • Uitrol van een e-learning riskmanagement, om de bewustwording op risico’s door de business en operatie te vergroten.
  • Aan het eind van het project is de nieuw aangestelde non-financial Risk Manager ingewerkt en zijn de lopende werkzaamheden overgedragen. Hiermee is de continuïteit voor de klant gewaarborgd.
     

Implementatie dashboard tooling 'In Control Statements (ICS)'

Het tweede deel van de opdracht betrof de succesvolle implementatie van Governance Risk & Compliance (GRC) Tooling. Deze tooling wordt gebruikt voor de noodzakelijke rapportages en dashboards. De implementatie van de eerste versie van de tooling, het zogenoemde ‘Minimal Viable Product (MVP)’,  is soepel verlopen. Het project is binnen de gestelde deadline, het beschikbare budget en met functionaliteit conform de gebruikerswensen opgeleverd. Voor de release van de GRC-tooling richting de gebruikers zijn werkinstructies opgesteld en gebruikers begeleid bij de eerste stappen met de vernieuwde tooling.

Resultaten van onze aanpak

De belangrijkste resultaten van de samenwerking voor de klant zijn:

  • De benodigde werkzaamheden voor beheersing van de non-financial risks zijn op deskundige wijze uitgevoerd;
  • De klant kreeg ruimte en comfort om een non-financial Risk Manager te werven en aan te stellen. Deze nieuwe collega is op deskundige wijze ingewerkt, zodat ook na afronding van de opdracht de continuïteit gewaarborgd is;
  • De samenwerking heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering van de second line monitoring, waarmee een belangrijk doel van de organisatie is behaald;
  • Binnen de organisatie is de eerste versie van de GRC-tooling geïmplementeerd als basis voor de noodzakelijke rapportages, dashboards en In Control Statements.

Pragmatic Advisory

Benieuwd hoe wij ook jouw organisatie en team kunnen helpen meer ‘In Control’ te zijn van de risico’s? Onze experts en specialisten helpen je snel op weg met onze pragmatische aanpak.

Direct contact?

Raak de draad niet kwijt, houd met onze aanpak de risico’s onder controle. Leg jouw specifieke situatie voor aan onze experts. Neem contact op:
 
Rob Smeets - Business Leader - Financial Institutions
+31 6 27 04 70 90 of stuur een mail.

Our other sites

The author of this articleRob Smeets - Business Leader Financial Institutions

Grow your career

Come join us

Expand your business

Let's work together

Sign up for the latest industry insights
Set preferences