article

Slimme inzet van technologie brengt financiële instellingen verder

Grootste uitdagingen:

Onbenutte kwaliteiten van uw medewerkers gebruiken

Verbeteren van de business performance en bedrijfsprocessen

Kwaliteit verbeteren en klanttevredenheid verhogen

The author of this articleRob Smeets - Business Leader Financial Institutions
Financiële instellingen maken gebruik van talloze interne en externe systemen, waarin grote hoeveelheden data opgeslagen zijn of verwerkt worden. Systemen, die geraadpleegd worden om diverse data te verzamelen, te combineren en om te zetten in informatie en systemen om uitvoering te geven aan de bedrijfsprocessen die uiteindelijk klantwaarde opleveren. Banken en verzekeraars zijn verworden tot ‘ICT-spelers’ waar op grote schaal data wordt gebruikt om te voldoen aan de klantverwachtingen. Klanten verwachten snelle en gepersonaliseerde service en ondersteuning, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Slim inzetten van technologie

Het slim inzetten van technologie kan de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen verbeteren. Niet alleen met automatisering, maar ook met BI-technologie en Robotisering Proces Automation.  
 
Het hoger doel is:

  • Optimaal de kwaliteit van je mensen in te zetten. Iedere functionaris kent een aantal eenvoudige en herhaaldelijke handelingen, die telkens weer terugkomen, teveel tijd  en energie kosten. Waardoor uw medewerkers niet al hun kwaliteiten optimaal benutten. Hierin kan technologie slim in ondersteunen. Gemotiveerde medewerkers zijn betrokken, leveren beter werk en voegen meer waarde toe;
  • Voldoen aan de klantwensen van service en ondersteuning 24 uur per dag, 7 dagen per week. Inzetten van slimme technologie leidt tot minder fouten en snellere afhandeling. Klanten willen snelle service en optimale kwaliteit. De bedrijfsprocessen dienen daarin te voorzien en hierop te worden aangepast.

Onze aanpak

Digitaliseringsprojecten zoals RPA implementaties zijn business implementaties. Deze projecten worden geïnitieerd vanuit een business ambitie. Het gaat om klanten, medewerkers en bedrijfsprocessen. IT moet daaraan ondersteunend zijn met tools en technologie.
Onze aanpak is als volgt:

  • Selecteren van geschikt bedrijfsproces 
  • Opstellen van een business case
  • Opstellen van een Proof Of Concept
  • Implementeren van de best passende technologische oplossing
  • Opleiden van de gebruikers
  • Inrichten van de governance

 
TriFinance heeft de nodige ervaring in het slim inzetten van technologie waaronder het inzetten van RPA bij intensieve KYC en CDD processen bij banken, het raadplegen van externe systemen,  en het bouwen van geautomatiseerde rapportages ten behoeve van workflow management en performance inzichten ten behoeve van het management. .
 
 

Contact

Wilt u in gesprek over de slimme inzet van technologie, zodat de onbenutte kwaliteiten van uw mensen ingezet worden en de performance van uw organisatie verbeterd wordt? Wij helpen u graag met een passende aanpak en oplossing voor uw organisatie, mensen en processen.

Our other sites

The author of this articleRob Smeets - Business Leader Financial Institutions

Grow your career

Come join us

Expand your business

Let's work together

Sign up for the latest industry insights
Set preferences