press-release

Nieuwe samenwerking geeft lucht aan Nederlandse mkb-organisaties in zwaar weer

Complexe Wet Homologatie Onderhands Akkoord toegankelijk gemaakt voor kleinere ondernemers door:

Hermes Advisory

Nuijten & Nederpel

TriFinance

The author of this articleLeon Harinck - Blue Chip Boutique Leader
AMSTERDAM, 24 november 2020 - Zodra de steunmaatregelen aflopen krijgt het midden- en kleinbedrijf in Nederland het zwaar. Diverse instanties verwachten dat het aantal faillissementen dan explosief stijgt. Een mogelijke uitweg voor ondernemingen in zwaar weer is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Hiermee is het mogelijk om een akkoord te bereiken met schuldeisers en aandeelhouders. TriFinance, Hermes Advisory en Nuijten & Nederpel zijn een samenwerking aangegaan om deze complexe wet toegankelijk te maken voor het mkb. Dit is een goede ontwikkeling nu voor veel potentieel succesvolle bedrijven een faillissement dreigt door de gevolgen van corona.

Op de foto van het tekenmoment ziet u van links naar rechts op de foto: Leon Harinck – TriFinance, Olav Nuijten - Nuijten & Nederpel, en Pieter Christiaan van Prooijen – Hermes Advisory.

Naast juridische aspecten spelen ook economische en financiële vraagstukken een rol in de wetgeving. Door gebruik te maken van de WHOA kunnen ondernemers op een nette manier hun bedrijf beëindigen zonder dat er een faillissement wordt uitgesproken. Zij krijgen hierdoor niet te maken met de eventuele negatieve gevolgen van een faillissement. Door gebruik te maken van de WHOA kunnen ondernemers schuldenvrij de toekomst in en als de omstandigheden het toelaten hun ondernemerschap eenvoudiger weer oppakken.

De nieuwe WHOA-wetgeving treedt per 1 januari 2021 in werking. Ondernemingen kunnen in aanloop naar die datum voorbereidingen treffen door een concept liquidatieakkoord op te stellen om het gesprek aan te gaan met hun stakeholders.

Pieter Christiaan van Prooijen, partner Hermes Advisory:

“We hebben ons gezamenlijk tot doel gesteld een noodhospitaal op te zetten waarbij ondernemingen worden ondersteund bij het saneren van hun schulden dan wel het ordentelijk buiten faillissement beëindigen van hun activiteiten. Door het proces zoals de WHOA voorschrijft voor een groot deel te automatiseren kan dit tijd besparen en kostenefficiënt gebeuren waardoor we een groot aantal ondernemingen kunnen ondersteunen.”

Leon Harinck, leader Financial Management Services bij TriFinance:

“Het is natuurlijk verschrikkelijk als je bedrijf door omstandigheden die je niet kunt beïnvloeden in de problemen komt. De coronacrisis zorgt ervoor dat de perspectieven voor veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf op korte termijn niet goed zijn. Dankzij de samenwerkingsovereenkomst met Hermes Advisory en Nuijten & Nederpel kunnen we hen een uitweg bieden en dienen we een maatschappelijk belang. Door een faillissement te voorkomen blijven ondernemers gespaard van een kostbaar juridisch traject waarin er alleen maar verliezers zijn.”

Leo Nederpel en Olav Nuijten van Nuijten & Nederpel:

“Het liquidatieakkoord onder de WHOA kan een oplossing zijn voor de problemen waar veel ondernemers in verkeren. Met onze ervaring op het gebied van financieel feitenonderzoek in faillissementen leveren we graag een bijdrage aan de samenwerking met Hermes Advisory en TriFinance,” voegen Leo Nederpel en Olav Nuijten van Nuijten & Nederpel toe.

Over Hermes Advisory

Hermes Advisory is hét adviesbureau in Nederland dat is gespecialiseerd in WHOA-trajecten. Binnen Hermes Advisory zijn registeraccountants, oud bijzonder beheer medewerkers en register valuators werkzaam die tevens zijn ingeschreven in het Landelijke Register van Gerechtelijk Deskundigen.

Over TriFinance

TriFinance is een internationale netwerkorganisatie gespecialiseerd in finance consultancy, waarbij de groei van mensen voorop staat. Bij ons werken meer dan 800 professionals - Me inc.®️'ers (Me Incorporated) - verspreid over Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Dankzij dit netwerk kunnen we snel nieuwe verbindingen tot stand brengen, kennis delen en aanbieden. TriFinance biedt een uniek portfolio van diensten op het gebied van Transition & Support, Advies & Implementatie en Recruitment & Selection. Geen dikke rapporten, maar pragmatische oplossingen. Met een 'Do-How'-aanpak richt TriFinance zich primair op grote en middelgrote bedrijven, zowel in de industrie als in de dienstensector. Banken, verzekeringsmaatschappijen en organisaties uit de (semi-) publieke en non-profitsector behoren ook tot zijn klanten.
 
TriFinance Financial Management Services focust zich op innovatieve oplossingen in finance en control. Ze zijn gespecialiseerd in optimalisatie van het order-to-cash en purchase-to-pay proces, implementatie van e-facturatie en smart en fast closing.

Over Nuijten & Nederpel

Nuijten & Nederpel heeft kennis en ervaring op het gebied van financieel feitenonderzoek voor curatoren bij de afwikkeling van faillissementen en zal tegen die achtergrond binnen de samenwerking met Hermes Advisory en TriFinance een bijdrage leveren aan de ten behoeve van de liquidatieakkoorden in beeld te brengen financiële posities.

Meer informatie?

Voor meer informatie, neem contact op met:

Pieter Christiaan van Prooijen van Hermes Advisory, of

Leon Harinck van TriFinance.

Lees meer over de impact van de WHOA voor banken:

Our other sites

The author of this articleLeon Harinck - Blue Chip Boutique Leader

Grow your career

Come join us

Expand your business

Let's work together

Sign up for the latest industry insights
Set preferences