reference-case

Kijlstra innoveert met zijn BlueTube

Kijlstra in het Nederlandse Drachten maakt beton. Veel beton. Het produceert rioolbuizen en -putten, klinkers en tegels. TriFinance mocht dat proces inzichtelijk maken zodat het verder kan worden geoptimaliseerd. “Een enthousiast en pragmatisch volkje hebben ze bij jullie”, stipt algemeen directeur Hans Mascini aan. Expert Manager David Busby van de Nederlandse Blue Chip Boutique ‘Financial Management Services’ (FMS) is blij met het gemaakte compliment.

David en (voormalige) project consultants Marlies Mulders en Job Witte van ‘Transition & Support Amsterdam’ trokken beschermende werkschoenen en gele hesjes aan, en zetten een helm op. Geen overbodige voorzorgsmaatregelen, want wanneer TriFinance processen in kaart brengt, gaat het altijd ter plaatse de zaak grondig bestuderen. Bij het produceren en gieten van beton dienen strikte veiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen. En in een fabriek word je nu eenmaal niet schoner.

Waarnemen hoe het mengproces verloopt en wat daarna gebeurt, doe je niet in maat- of mantelpak. “We waren uitermate blij met dat project, want voor ons ging er een nieuwe wereld open. We hebben bij Kijlstra veel geleerd. Dat we totaal onbevooroordeeld aan de opdracht begonnen, heeft het succes ervan mede mogelijk gemaakt. We wilden alles weten en vroegen zelfs hoe je beton maakt”, legt David uit. Met Marlies en Job onderzocht hij drie maanden gedetailleerd elke stap in het productieproces: transport en opslag van de grondstoffen; samenstellen, wegen en mengen; transport binnen het bedrijf; productie van de goederen; afgewerkt product. Niets van wat gebeurde bij de productie van rioolbuizen en -putten - ‘ondergrondse infrastructuur’ zoals ze dat bij Kijlstra noemen - en bij het maken van tegels en stenen, ontsnapte aan hun arendsogen.Ook het administratieve proces onderzochten ze heel secuur.

David Busby
“Voor ons was dat project heel welkom, want er ging een nieuwe wereld open. We hebben daar veel geleerd.”

Het ontleden van het productieproces en van de bijbehorende administratieve afhandeling toonde aan waar efficiëntieslagen mogelijk waren. “Eén van de belangrijke adviezen was de productie en de administratie beter op elkaar af te stemmen, want de operationele stand van zaken was niet altijd correct terug te vinden in de boeken. Dat had deels te maken met het doorgeven van informatie op papier en de handmatige invoering ervan in de administratie, waarbij er menselijke fouten werden gemaakt”, vertelt David. Hij benadrukt dat de oplossing bestond uit een verscheidenheid aan ingrepen op meerdere punten waardoor de productie sneller en met minder afval kan, en de voorraden beter te beheren zijn. “Een fundamentele wijziging was het denken in termen van gebruikte kubieke meter beton los te laten en te vertrekken van de kostprijs van elk product, waarbij je nagaat wat er exact nodig is om tot het eindproduct te komen.”

Hans Mascini
“Wij dragen bij aan de volksgezondheid en bieden oplossingen voor de hevige regenval door de klimaatverandering.”

BlueTube maakt riolen efficiënter en milieuvriendelijker

Hans Mascini plaatst zijn business in een breder en historisch kader: “Het wordt weleens vergeten, maar riolering levert de belangrijkste bijdrage aan de volksgezondheid. Het is dé pijler van hygiëne. De ‘oude Romeinen’ hebben de basis voor goede riolering gelegd. Na het verval van het Romeinse rijk is goede riolering helaas in vergetelheid geraakt om te worden herontdekt in de 19de eeuw. De aanleg van rioleringssystemen in steden heeft geleid tot een enorme verbetering van de hygiëne en daarmee de volksgezondheid en levensverwachting.” De algemeen directeur benadrukt dat de rioleringssystemen van Kijlstra niet alleen worden gebruikt om vuil water af te voeren, maar ook om overtollig hemelwater op te vangen, te bufferen, in de grond te infiltreren en af te voeren. “Daarmee levert Kijlstra niet alleen een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid, maar ook een oplossing voor effecten van de verandering van het klimaat - de intensieve regenbuien”, benadrukt Hans Mascini.

Kijlstra innoveert sinds enkele jaren met een nieuw type rioolbuis: de ‘BlueTube’. Ze valt direct op door de blauwe markering aan het uiteinde. Je hebt minder beton nodig om die buizen te maken waardoor ze lichter zijn. Daarnaast kunnen de BlueTube-buizen op maat worden gezaagd en zijn de resterende stukken makkelijk opnieuw te gebruiken zodat er minder afval overblijft. De binnenkant van de buis is helemaal glad zodat het rioolwater er makkelijker door vloeit en de buis langer meegaat. Ze is bovendien makkelijker te verbinden met de op maat gemaakte putten die Kijlstra produceert. CFO Patrick Ledegang van de overkoepelende ‘de vermeulen groep’ vertelt dat er elke dag zo’n driehonderd buizen de fabriek uitrollen en er ruim honderd ‘kleine’ putten worden afgeleverd. Daar dien je de grote en de kolossale putten en elementen bij te tellen. “Elementen zijn producten uit verschillende betondelen die we in de fabriek in Drachten in elkaar zetten, zoals gemalen voor waterschappen en grote waterbassins die worden gebruikt voor het zuiveren van water”, legt de CFO uit.

Hans Mascini voegt eraan toe: “We hebben veel tijd gestoken in onze nieuwe procedé. We bouwden een nieuwe fabriek en werden geregeld geconfronteerd met kinderziektes, maar we zijn erin geslaagd op een industriële en gerobotiseerde wijze zelfverdichtend beton te produceren. Wellicht zijn hierdoor de andere afdelingen en het globale productieproces iets te kort gedaan. Daarom hebben we aan TriFinance gevraagd alles haarfijn in kaart te brengen zodat we een efficiëntieslag konden maken: efficiënter produceren en met minder afval. De bedoeling is meer te werken op basis van feiten: heel exact weten wat je wanneer doet. Zo hebben we als het ware een stafkaart van de goederenstroom getekend en kregen we heel precies in de smiezen hoe het proces verloopt.”

Er waait een nieuwe wind

De algemeen directeur zet uiteen dat Kijlstra ongeveer honderdvijftig werknemers telt en deel uitmaakt van de ‘de vermeulen groep’, een familiebedrijf met zo’n vijfhonderd medewerkers. De vijfde generatie is recentelijk aangetreden in de groep, waarvan sommige bedrijven meer dan honderd jaar oud zijn. Hans Mascini en Patrick Ledegang maken overigens zelf nog niet zo lang deel uit van de organisatie. Om maar te zeggen dat er een nieuwe wind waait in de ‘de vermeulen groep’, die oplossingen en producten levert voor de infrastructuur en de bouw.

Patrick Ledegang
“Het is een grondig gezamenlijk werk geworden.”

Ze zijn bij Kijlstra zeer te spreken over de wijze waarop David, Marlies en Job tewerk zijn gegaan. Interviews en workshops hielpen de uitdagingen naar boven te halen, adviezen te formuleren en acties voor te stellen. Het betrekken van de medewerkers bij Kijlstra zette zich door in de presentaties, die veel foto’s en filmpjes bevatten.

“Door die manier van werken voelden de medewerkers zich niet bekeken door buitenstaanders die het allemaal eens zouden komen vertellen hoe het moest. In de presentaties kon je letterlijk zien waar iets niet klopte. Het is een grondig gezamenlijk werk geworden”, benadrukt Patrick Ledegang. Hans Mascini vindt de mensen met wie TriFinance werkt naar eigen zeggen “down to earth”. “Ze passen zich snel aan en leven zich in de situatie in. En hun enthousiasme werkt aanstekelijk. Dat ze in onze productieomgeving aan de slag konden, sprak hen aan. Hun grote toegankelijkheid heeft het naar boven halen van de nodige informatie veel makkelijker gemaakt.”

Grow your career

Come join us

Expand your business

Let's work together

Sign up for the latest industry insights
Set preferences