article

IFRS anno 2020: waar moeten we op letten?

The author of this articleMarcel Blok - Project Consultant
Het is alweer vijftien jaar geleden dat IFRS verplicht is gesteld voor beursgenoteerde ondernemingen binnen de EU. Vanaf het eerste moment van de invoering is de regelgeving continu in ontwikkeling en zijn diverse updates en wijzigingen al doorgevoerd. De laatste IFRS-standaarden gaan zelfs verder dan alleen verslaglegging: ze hebben effect op de business of de inrichting van de administratieve organisatie. Daarnaast brengt de huidige coronacrisis ook de nodige uitdagingen met zich mee. Hierdoor is het van belang om goed op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen bij het opstellen van de jaarcijfers.

Effecten recente IFRS-ontwikkelingen

De laatste jaren zijn onder andere IFRS 15 en IFRS 16 als nieuwe standaarden verplicht gesteld. De standaarden hebben beide gemeen dat ze vrij complex zijn en een flinke impact kunnen hebben op de cijfers van ondernemingen. 

Zo is ten aanzien van IFRS 15 de inhoud van verkoopcontracten van invloed op de mate van en het moment waarop omzet genomen mag worden. Dit betekent dat bij het inrichten van nieuwe contractvormen afstemming dient plaats te vinden tussen de afdeling finance en de voornaamste stakeholders vanuit de business om de gevolgen voor de financiële verslaglegging in kaart te brengen. Bij voorkeur vindt dit plaats voor het afsluiten van nieuwe contracten, zodat tijdig de financiële gevolgen bekend zijn en eventuele aanpassingen nog doorgevoerd kunnen worden. De gevolgen van de regelgeving gaan hier dus verder dan alleen de financiële afdeling.

Onder IFRS 16 dienen vrijwel alle leasecontracten op de balans te worden gepresenteerd, waar voorheen de operationele leasecontracten off balance mochten blijven. De introductie van deze standaard heeft bij veel ondernemingen effect gehad op de balansratio’s en op de winst- en verliesrekening, doordat de huurkosten uitgesplitst dienen te worden in afschrijvingen en rentekosten. Daarnaast zullen ondernemingen met een groot aantal huurcontracten de interne systemen zo moeten inrichten dat alle (nieuwe) huurcontracten worden geregistreerd en de onderliggende data waarover gerapporteerd dient te worden beschikbaar is. Een centrale contractendatabase kan hierbij van belang zijn.

Uitdagingen door coronacrisis

Ook de coronacrisis leidt tot verstrekkende gevolgen voor organisaties. Ondernemingen staan vandaag de dag voor een grote uitdaging ten aanzien van de verslaggeving. Als gevolg van de economische terugval zullen bedrijven meer aandacht moeten schenken aan eventuele bijzondere waardeverminderingen en de onderbouwing bij het al dan niet doorvoeren hiervan. Een aantal ondernemingen heeft hierdoor al aanzienlijke waardeverminderingen op bezittingen moeten doorvoeren. 

De recente standaard IFRS 9 heeft voornamelijk voor financiële instellingen in deze tijden grote impact. Onder deze richtlijn dienen dergelijke instellingen eerder reserves te vormen voor te verwachten kredietverliezen dan onder de vorige standaard. Door de economische krimp in 2020 en de oplopende werkloosheid worden door banken nu hogere reserves aangehouden voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald.

Daarnaast leidt de crisis tot andere praktische vragen. Zo krijgen veel organisaties uitstel van het betalen van belastingen en leningen of ontvangen additionele subsidies van de overheid. Maar hoe dienen deze effecten onder de geldende richtlijnen verwerkt te worden en welke effecten heeft de crisis op de onderliggende aannames en schattingen voor (cashflow)forecasts? Dit verschilt per type organisatie en in welke mate de organisatie wordt geraakt door de crisis. En daarnaast, wat zijn de gevolgen van huurkortingen of uitstel van huurbetalingen als gevolg van de crisis? De relevantie van deze vraag blijkt mede uit de recente aanpassing op de leaserichtlijn. Dit betreft een tijdelijke wijziging die het mogelijk maakt om coronagerelateerde huuraanpassingen eenvoudiger te verwerken binnen het boekjaar.

Conclusie

Door de continue veranderingen in de IFRS-regelgeving is het noodzakelijk om bij te blijven met de laatste ontwikkelingen door kennis te nemen van de laatste publicaties en eventueel het volgen van cursussen. Daarnaast is het van belang om bij nieuwe standaarden of wijzigingen tijdig in kaart te brengen wat de specifieke impact op uw organisatie is. Vervolgens dienen de noodzakelijke aanpassingen ten aanzien van de interne processen en mogelijk ook de IT-systemen doorgevoerd te worden. Mede doordat de effecten verder kunnen reiken dan alleen de financiële afdeling, is het van belang ook de voornaamste stakeholders buiten finance hierbij te betrekken.

Doe de IFRS-scan

Ben jij dé IFRS-goeroe van Nederland of wil je juist weten hoe het staat met jouw vakkennis van IFRS? Meld je dan nu gratis aan voor de uitgebreide IFRS-scan van Businesscontroller.nu en ontdek direct waar je staat ten opzichte van je vakgenoten.

Our other sites

The author of this articleMarcel Blok - Project Consultant

Grow your career

Come join us

Expand your business

Let's work together

Sign up for the latest industry insights
Set preferences