reference-case

Deskundigheid en pragmatische aanpak zorgen voor beter Risk Management

Linda Westerveld rondt haar opdracht in verzekeringsbranche succesvol af!

The author of this articleMarieke van der Aa - Corporate recruiter | Financial Institutions Nederland
In het voorjaar van 2020 heeft Linda Westerveld (Project Consultant Financial Institutions) haar opdracht bij één van onze opdrachtgevers in de verzekeringsbranche succesvol afgerond. Een opdracht van een half jaar waarmee zij heeft gezorgd voor een betere beheersing van de non-financial risks. Het Risk Management Team van de klant kijkt tevreden op de deskundige inzet van Linda en de door haar geleverde resultaten. Lees in deze case meer over haar aanpak, de resultaten voor de klant en hoe deze opdracht past bij Linda’s ambities.

Introductie

Linda is een enthousiaste, deskundige en gedreven Risk & Compliance expert met ruime ervaring in de financiële sector. Zowel in de bancaire branche (particulier en zakelijk) als in de verzekeringsbranche. Daarnaast is Linda Certified Compliance Professional en sinds het najaar van 2019 werkzaam als Project Consultant van TriFinance voor de financiële sector. Vlak na haar start bij TriFinance ging Linda in oktober 2019 bij deze opdrachtgever in de verzekeringsbranche aan de slag.
 

Opdracht met twee rollen

In deze opdracht heeft Linda twee rollen vervuld: De rol van “non-financial risk manager” heeft zij gecombineerd met de rol van “Projectmanager voor de implementatie van de Governance, Risk & Compliance (GRC) tooling”.

Continuïteit waarborgen en verbeteringen realiseren

Vanuit haar eerste rol heeft zij samen met het Risk Management Team de kwaliteit van de second line monitoring verbeterd. Dit is onder andere gerealiseerd door de Raad van Bestuur te adviseren over een betere beheersing van de operationele non-financial risks.
 
Om deze de kwaliteitsverbetering van de second line monitoring te realiseren was samenwerking met stakeholders uit de business essentieel. Met name door hen te ondersteunen bij het reviewen van de risico’s, het identificeren en verdiepen van de analyse op de achterliggende oorzaken. Dit alles opgevolgd door passende maatregelen met als doel de risico’s binnen de normen voor acceptatie te houden.
 
Voor de periodieke rapportage heeft Linda maandelijks de informatie verzameld en verwerkt voor het non-financial Risk Dashboard. Overige werkzaamheden, die Linda heeft uitgevoerd in deze rol zijn:

  • Uitvoeren van risk-assessments in de Product Approval Procedure (PARP) en indien nodig adviseren van extra beheersmaatregelen;
  • Uitrollen van een e-learning riskmanagement, om de bewustwording op risico’s door de business en operatie te vergroten.

Aan het eind van het project heeft Linda de nieuw door de klant aangestelde non-financial Risk Manager ingewerkt en de lopende werkzaamheden overgedragen. Hiermee is de continuïteit voor de klant gewaarborgd.

Projectmanager GRC-tooling

De tweede rol binnen dit project betrof het doorontwikkelen en uitrollen van de Governance Risk & Compliance (GRC) Tooling, welke gebruikt wordt voor de noodzakelijke rapportages en dashboards t.b.v. de “In Control Statements (ICS)”.
 
Als projectmanager heeft Linda met behulp van de scrum methodiek de GRC-tooling succesvol geïmplementeerd. De implementatie van de eerste versie van de tooling, het zogenoemde “Minimal Viable Product (MVP)” is soepel verlopen. Het project is binnen de gestelde deadline, het beschikbare budget en met functionaliteit conform de gebruikerswensen opgeleverd. In dit project heeft Linda gewerkt met een backlog, die is opgesteld in overleg met de verschillende stakeholders. Deze backlog heeft zij afgestemd met de ICT leverancier van de tooling. In de volgende fase heeft Linda de opgeleverde features getest en geaccepteerd. Voor de release van de GRC-tooling richting de gebruikers heeft zij als ‘functioneel beheerder’ werkinstructies opgesteld en gebruikers begeleid bij de eerste stappen met de vernieuwde tooling.

De combinatie van werkzaamheden maakte dit voor mij een inhoudelijk interessante opdracht waar ik met plezier op terugkijk. Erg leuk en leerzaam!
Linda Westerveld

Resultaten van de samenwerking

De belangrijkste resultaten van de samenwerking voor de klant zijn:

  • De benodigde werkzaamheden voor beheersing van de non-financial risks zijn op deskundige wijze uitgevoerd;
  • De klant kreeg ruimte en comfort om een non-financial Risk Manager te werven en aan te stellen. Deze nieuwe collega is door Linda op deskundige wijze ingewerkt, zodat ook na afronding van de opdracht de continuïteit gewaarborgd is;
  • De samenwerking heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering van de second line monitoring, waarmee een belangrijk doel van de organisatie is behaald;
  • Binnen de organisatie is de eerste versie van de GRC-tooling geïmplementeerd als basis voor de noodzakelijke rapportages en dashboards.

Voor de groei en ontwikkeling van Linda betekende deze opdracht een verrijking van haar ervaring. Linda heeft waardevolle ervaring opgedaan en bovendien haar netwerk uitgebreid. Voor Linda was dit een optimaal passende opdracht om haar start bij TriFinance mee af te trappen. Zeker met het oog op haar groeiambities en de part-time studie, die zij volgt naast haar werk en projecten.

Ik ben trots op de positieve beoordeling en dankbaar voor de connectie, die ik nog steeds heb met de mensen waar ik mee heb samengewerkt
Linda Westerveld

Vrijwel direct na het succesvol afronden van deze opdracht is Linda aan de slag bij een andere opdrachtgever van TriFinance in de financiële sector.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over dit project? Neem telefonisch contact met ons op onder telefoonnummer +31 20 580 03 30.

Wil je zelf als Project Consultant aan de slag in de financiële sector en aan de slag met een vergelijkbaar project? Bekijk de vacature Compliancy Consultant in de financiële sector

Our other sites

The author of this articleMarieke van der Aa - Corporate recruiter | Financial Institutions Nederland

Grow your career

Come join us

Expand your business

Let's work together

Sign up for the latest industry insights
Set preferences