blog

De vakantiecashdip: wat is het en hoe voorkom je het?

4 praktische tips om deze zomer een liquiditeitsdip te voorkomen

The author of this articleMenno Jansen - Project Consultant
Na de zomervakantie wilt u beginnen met de eindejaarsforecast en budget. Voordat u kunt beginnen bespreekt u eerst de maandcijfers. Tijdens de bespreking blijkt dat de debiteuren zijn vervallen en het onderhanden werk is toegenomen na de vakantie. U vraagt na wat er aan de hand is. Wat blijkt, u heeft last van de vakantiecashdip.

Ook last van de vakantiecashdip?

De vakantiecashdip ontstaat als je geen concrete acties onderneemt om facturen voor leveringen betaald te krijgen tijdens of net voor de zomervakantie. Klanten zijn ineens op vakantie waardoor orders niet worden goedgekeurd en de onderhanden werkpositie toeneemt. Dit resulteert in een achterstand van maximaal acht weken. Oftewel, een mogelijke verslechtering van uw liquiditeit van één zesde van de jaaromzet. Daarnaast zijn uw eigen medewerkers ook op vakantie, waardoor bestellingen en afgeleverde goederen niet tijdig gefactureerd worden.

Na de zomervakantie heeft uw financiële administratie dus een behoorlijke administratieve achterstand die naast het reguliere werk moet worden opgepakt. Hierdoor loopt u het risico dat u aan het eind van het jaar niet over voldoende liquide middelen beschikt voor liquiditeitsdoeleinden en/of het bankconvenant. 

Het is dus van belang voor zowel uw bankconvenant als uw cashtarget dat u deze cashdip tijdens de vakantie zo laag mogelijk houdt. Hiervoor dient u tijdig in overleg te gaan met uw klanten en de medewerkers binnen uw eigen organisatie. Onderstaande tips helpen u om een cashdip te voorkomen.

Vier praktische tips om de vakantiecashdip te voorkomen

  1. Spreek proactief met uw klant af wie de vervanger is voor het goedkeuren van orders en leg dit vast;
     
  2. Maak duidelijke afspraken over betalingen met de klant gedurende de vakantieperiode;
     
  3. Als het de klant niet lukt om vervangers aan te wijzen, maak dan financiële afspraken met de klant. Denk hierbij aan voorschotten of het inkorten van een betaaltermijn;
     
  4. Zorg dat intern zaken goed geregeld zijn voor de vakantieperiode zodat de facturatie en het incasseren van geld niet door eigen tekortkomingen worden belemmerd.

Back-upplan

Het zal niet altijd lukken om bij elke klant deze afspraken te maken. Focus daarom op de grootste klanten of klanten waarbij je een betalingsprobleem in de vakantieperiode verwacht. Mocht het niet lukken om de bovenstaande afspraken te maken, organiseer dan extra capaciteit om na de vakantie de administratieve achterstand in te halen. Als u dit goed geregeld hebt, gaat u als CFO zelf ook lekker op vakantie.

Fijne vakantie!

Our other sites

The author of this articleMenno Jansen - Project Consultant

Grow your career

Come join us

Expand your business

Let's work together

Sign up for the latest industry insights
Set preferences