article

Bancaire maatwerkoplossingen bieden ondernemers écht perspectief

The author of this articleRob Smeets - Business Leader Financial Institutions
Banken willen ondernemers faciliteren om zo goed mogelijk door deze coronacrisis heen te komen. In het voorjaar verleenden banken ondernemers uitstel van betaling voor aflossingsverplichtingen en rentebetalingen op bestaande financieringen. Dat was voor de korte termijn comfortabel en waardevol, omdat het lucht en ruimte bood. Voor de lange termijn is maatwerk echter de enige oplossing, die perspectief biedt.

Aanpassen aan marktomstandigheden

Banken zijn bij de start van de coronacrisis net als de overheid scheutig geweest met het verlenen van steun. Begrijpelijk vanwege de vereiste snelheid en de onzekerheid op dat moment. Daarnaast hadden banken geen helder beeld van de impact van de coronamaatregelen van de overheid en onvoldoende zicht op de marktsituatie en levensvatbaarheid van de onderneming op lange termijn. Inmiddels wordt duidelijk, dat impact van de coronacris verschilt per branche. Ondernemers moeten zich aanpassen aan de blijvend gewijzigde marktomstandigheden.

Cashpositie van ondernemers

De actuele marktomstandigheden hebben een gigantische impact op de cashpositie van ondernemers. Banken die klanten (voor)financieren, moeten kort op de bal spelen om een actueel en realistisch beeld te houden van de cashpositie van de klant. Als bank beoordeel je de cashpositie van ondernemers door debiteuren, voorraden en inkopen in beeld te brengen. Normaal gesproken biedt de bank ondernemers meer (krediet)ruimte en vrijheid door de voorfinanciering van groei en ondernemerschap. Door de huidige marktomstandigheden ontwikkelt  de cashpositie van zakelijke klanten zich echter anders.

Maatwerkoplossingen

Aanpassingsvermogen, creativiteit en ondernemerschap zijn benodigd om in blijvend gewijzigde marktomstandigheden rendabel te ondernemen. Het is verstandig, dat banken hierover in gesprek gaan met iedere ondernemer die aangeeft uitstel nodig te hebben. Hierdoor neemtnaar verwachting de werkdruk op de afdelingen Achterstanden en Bijzonder Beheer van de banken de komende periode fors toe. En dat blijft de komende jaren misschien zelfs zo. Bovendien komt de nadruk nu en in de toekomst te liggen op een deugdelijke en grondige analyse van de toekomstige rentabiliteit van de onderneming in gewijzigde marktomstandigheden. Uiteindelijk leidt een dergelijke analyse tot een herstelplan of afbouw.

Er komt meer nadruk te liggen op de toekomstige rentabiliteit van ondernemingen in de nieuwe marktomstandigheden

Be in Control | Intelligent Capacity

Op het gebied van cash and treasury management door de bank kan als gevolg van deze werkdruk - en door uitval van mensen - behoefte ontstaan aan tijdelijke en direct inzetbare capaciteit. Professionals met de juiste kennis en ervaring, die maatwerk kunnen bieden voor klanten én zicht houden op alle soorten risico’s.

Direct contact?

Heb je behoefte aan een gesprek over de situatie binnen jouw Cash- and Treasury team? Neem contact op met Rob Smeets, Business Leader - Financial Institutions. rob.smeets@trifinance.nl of +31 6 27 04 70 90

Our other sites

The author of this articleRob Smeets - Business Leader Financial Institutions

Grow your career

Come join us

Expand your business

Let's work together

Sign up for the latest industry insights
Set preferences