blog

“Als we relevant willen blijven, moeten we ons richten op een leven lang leren”

The author of this articleSophie de Wit - Care Manager
De uitspraak ‘een leven lang leren’ is, gegeven de steeds snellere digitalisering en de verminderde levensduur van organisaties, relevanter dan ooit. Continu leren en ontwikkelen voedt het perspectief op je werk en vak. Ook heeft het blijven leren een positief effect op het ervaren van geluk, het op peil houden van de motivatie voor prestaties en de duurzame inzetbaarheid.

Bij veel organisaties staat leren en ontwikkelen hoog op de agenda, maar vaak wordt het louter vertaald naar een trainingsprogramma. Training wordt geschaard onder het ‘formeel en systematisch’ leren. Gemiddeld genomen besteden werknemers dertig tot veertig uur per jaar aan het volgen van training en/of andere leerprogramma's, bij consultants is dit vaak het dubbele. Aangezien de meeste werknemers bij een fulltime dienstverband 1.700 tot 1.800 uur per jaar werken, kun je stellen dat leren via uitsluitend training ver weg staat van continu leren en veel te weinig is om een leven lang inzetbaar te blijven (Groothengel, 2020). 

Continu leren op dagelijkse basis vraagt om een effectieve leer- en ontwikkelbenadering. Leren gebeurt buiten de comfortzone. Het is cruciaal om onbekende werkzaamheden op te pakken, in nieuwe rollen, idealiter geregeld met andere mensen.

80/20-principe

Binnen TriFinance wordt het 80/20 (leer- en ontwikkelings)principe toegepast. Daarmee  combineren wij de vraag van de klant met de kennis en vaardigheden van onze consultants, in lijn met hun ambitie. Concreet betekent dit dat de consultant tachtig procent van de vraag op het gebied van kennis en kunde beheerst en twintig procent (een deel van) zijn of haar ambitie betreft. Een belangrijk onderdeel van dit leer- en ontwikkelingsprincipe is de rol van de mentor. De consultant krijgt een mentor toegewezen die de kennis en kunde in de genoemde twintig procent in het uiterste beheerst, zodat zowel het leerproces als de gewenste te leveren kwaliteit bij de betreffende opdrachtgever gewaarborgd wordt. Dit leer- en ontwikkelingsprincipe, maakt onder andere door de nood aan reproductie van de opgedane kennis (en/of vaardigheden), dat het geleerde beklijft.

Vanuit de business

Naast het leren ‘on the job’ (het ervaringsleren) wordt door TriFinance, aanvullend binnen het formele en systematische leerprincipe, trainingen en vergelijkbare activiteiten aangeboden passend bij de ambities, leerbehoeften en belangrijkste prioriteiten van de organisatie. Via deze weg wordt de gewenste ontwikkeling van medewerkers gewaarborgd,  als ook de gewenste organisatiedoelstellingen afgestemd op de business. Om hier op de juiste manier invulling aan te geven is het van belang om dicht bij de business te staan, want alleen dan ben je in staat om snel te anticiperen op de veranderingen en daarmee ook op de nieuwe behoeften en competenties die op de werkvloer nodig zijn. Dit is de voornaamste reden waarom Learning & Development het beste vanuit de business getrokken wordt in plaats vanuit de spreekwoordelijke ivoren hr-toren.

Leren voor relevantie

Een passend Learning & Development-programma vraagt om strategisch inzicht en om grondige kennis van het primaire proces. Via deze weg kan je iets betekenen in de ontwikkeling en succes van de organisatie. Laten we niet vergeten dat gemiddeld genomen 85 procent van de marktwaarde van een organisatie voortkomt uit immateriële zaken, zoals mensen en daarmee ook hun ontwikkeling naar successen. Als we relevant willen blijven, moeten we ons meer richten op een leven lang leren, waarbij we een omslag maken naar continu leren op het werk.

Weten waar je nu staat

Om goed te bepalen waar naartoe en hoe je wilt groeien, is het belangrijk om te weten waar je nu staat. Als het gaat om je vakinhoudelijke kennis heeft onze partner Businesscontroller.nu daar enkele uitvoerige en kwalitatief hoogwaardige scans voor ontwikkeld. En tijdens de TriFinance Scan Challenge 2021 bieden we een viertal scans gratis aan waarmee je jouw vakkennis kunt toetsen en direct vergelijken met je vakgenoten. Kies de scan die het beste bij je past en meld je aan!

Our other sites

The author of this articleSophie de Wit - Care Manager

Grow your career

Come join us

Expand your business

Let's work together

Sign up for the latest industry insights
Set preferences