Brief Hulpmiddelencentrum ontvangen?

Als u deze pagina bezoekt is de kans groot dat u een brief van ons heeft ontvangen over de afwikkeling van het faillissement van het Hulpmiddelencentrum (HMC). De meeste mensen hebben gelukkig niet vaak te maken met dit soort zaken. Misschien heeft u vragen. We geven hier daarom graag enige achtergrondinformatie.

Wat gebeurt er bij een faillissement?

Een faillissement is een door de rechtbank opgelegde liquidatie van een bedrijf. Het faillissement wordt ook bekendgemaakt bij de faillissementsgriffie, de Kamer van Koophandel en met advertenties in de Staatscourant en een landelijk dagblad. Zodra het faillissement van een bedrijf is uitgesproken treedt de curator op als wettelijke vertegenwoordiger van het failliete bedrijf. Het is de taak van de curator om ervoor te zorgen dat dat de bezittingen en vorderingen (waaronder facturen) worden gerealiseerd c.q. betaald en de opbrengst aan de schuldeisers wordt betaald. Daarbij hebben schuldeisers zoals de Belastingdienst, UWV en werknemers die nog loon tegoed hebben van voor de faillissementsdatum, voorrang boven gewone schuldeisers (zij worden daarom preferente schuldeisers genoemd).


De curator neemt beslissingen over de bezittingen en bepaalt of het bedrijf door mag gaan met de werkzaamheden. Een curator kan de bezittingen zo mogelijk in het kader van een doorstart.

De rol van TriFinance bij HMC

Mr. C.F.W.A. Hamm en Mr. R. Slotboom zijn de aangestelde curatoren voor de afwikkeling van het faillissement van HMC. Zij hebben TriFinance Nederland B.V. aangesteld om de facturatie en incasso van nog niet betaalde rekeningen op te pakken. 

Werkwijze

Om te weten te komen welke facturen er nog niet zijn betaald, onderzoeken we de administratie van het Hulpmiddelencentrum. Als er volgens de administratie van HMC nog een factuur openstaat die niet is voldaan, nemen we contact op via een brief met het verzoek om de openstaande factuur alsnog te betalen. 

Veel gestelde vragen en antwoorden

Waarom krijg ik deze brief nu?

Dit is een groot en complex faillissement en we pakken dit zorgvuldig op. Daarom zit er best veel tijd tussen het moment van failliet verklaren en het moment waarop er via de brief contact is opgenomen voor het betalen van een openstaande factuur.
 

Ik heb de factuur eerder al betaald.

Wilt u ons in dit geval een betaalbewijs (kopie bankafschrift) sturen waaruit blijkt dat de betaling is gedaan? Wij werken dan de aan ons overgedragen administratie bij en kunnen zo het dossier verder afwikkelen.


Waarom moet ik betalen aan een failliete organisatie?

Als er een dienst of product is afgenomen bij een bedrijf, moet dat worden betaald. Ook als een bedrijf failliet is gegaan moet dat nog steeds worden gedaan. Het is een van de taken van de curatoren om hierop toe te zien. In het geval van HMC heeft de curator aan TriFinance gevraagd om dit te doen.


De bedrijfsnaam komt me niet bekend voor?

Hulpmiddelencentrum bestond uit verschillende vennootschappen. Het is dan ook mogelijk dat u een factuur heeft ontvangen van een van de volgende bedrijven:

  • Jens Beenhakker BV
  • Jens Beenhakker revalidatieservices BV
  • Lammert de Vries revalidatietechniek BV
  • Hulpmiddelencentrum Friesland BV
     

Kan ik contact opnemen met de curator?

Direct contact opnemen met de curator is helaas niet mogelijk. De curatoren hebben TriFinance gevraagd om dit proces namens hen op te pakken. Wij kunnen uw vragen direct beantwoorden of deze voorleggen aan de curator. U kunt uw vraag aan ons stellen via het op de brief vermelde telefoonnummer en e-mailadres.


Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Als een openstaande factuur niet wordt betaald, kunnen rente en incassokosten in rekening worden gebracht. Om dat te voorkomen is het belangrijk om de rekening binnen 14 dagen te voldoen.


Kan ik ook een betalingsregeling treffen?

Indien u beroep wilt doen op een betalingsregeling, neem dan direct contact met ons op. Wij zijn er ook om voor u een passende oplossing te vinden en deze voor te leggen aan de curatoren. In specifieke gevallen kan een betalingsregeling mogelijk zijn. Uiteindelijk is het aan de curatoren of hiermee wordt ingestemd.

Grow your career

Come join us

Expand your business

Let's work together

Sign up for the latest industry insights
Set preferences